ساختمان بنایی

بازسازی ساختمان بنایی

مقدمه در این مقاله سعی شده است که برای سهولت درعملیات بازسازی ساختمان های بنایی و همچنین بناهای قدیمی به نکات ارزشمندی اعم از نوع تخریب، نکات مهم ایمنی حین اجرای عملیات بازسازی، رفتار مهم سازه های بنایی در بازسازی، امکان تغییر کاربری و همچنین نحوه ایجاد طبقه اضافه بدون در نظر گرفتن مقاوم سازی …

بازسازی ساختمان بنایی ادامه »