You Deserve To

Realize Your Dreams

آنچه ما انجام می دهیم

مشاوره

مشاوره در خصوص انتخاب بهترین سیستم سازه ای ساختمان ها

طراحی

طراحی به سبک های مدرن، نئوکلاسیک، روستیک، مدیترانه ای و دیگر سبک های نوین

آنالیز و مقایسه

آنالیز و مقایسه سیستم های سازه ای پروژه از نظر هزینه، زمان، کیفیت، رفتار لرزه ای و مزایای معماری

تکنولوژی

استفاده از تکنولوژی های نوین (های تک) در صورت خواست کارفرما مرتبط با نوع پروژه

چرا آرک تک

آرکتک در تلاش است تا از ابتدای پروژه ها جهت اخذ برترین تصمیم در کنار کارفرمایان محترم باشد. در یک نگاه می توان به روند استثنایی و سریع این مجموعه از آغاز مراحل طراحی تا انتهای عملیات اجرایی پروژه اشاره نمود. در کوتاه ترین زمان، مشاوره رایگان و بازدید از پروژه و همچنین عملیات متره و برآورد انجام و سپس با اعمال نظرات کارفرما، توسط دپارتمان معماری اقدام به طراحی پروژه می گردد. نظارت مستقیم مدیران فنی و اجرایی و همچنین پایش فنی، زمانی و اقتصادی پروژه ها بصورت مداوم از دیگر خدمات این مجموعه می باشد.

آرک تک مفتخر است با پایبندی به سوگند مهندسی در هر قدم و اقدام با همسو نمودن منافع خود و کارفرما، زمینه انجام کلیه فعالیت ها را با ماهیت علمی و مهندسی فرآهم آورد.